Wróć

Praca

Cieszymy się, że możliwość pracy w naszej firmie spotkała się z Twoim zainteresowaniem.

 

Proszę wysyłać CV pocztą elektroniczną na adres: praca@zpmzagloba.pl

 

lub tradycyjnie, na adres:

 

ZPM ZAGŁOBA Sp.J.
ul. Magazynowa 2
19-200 Grajewo

 

W celu możliwości prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji prosimy o wysłanie CV i zamieszczenie w nim oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dołączonym CV przez ZPM Zagłoba Sp.J.. z siedzibą w Grajewie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).